UTILE

Deciziile de scoatere din circuitul agricol pentru terenurile extravilane si reintroducerea in circuitul agricol:

 – se elibereaza de luni pana joi intre orele 08:30 – 17:00 / vineri  8:30 – 14:30

 – relatii suplimentare puteti obtine de la secretariatul institutiei: Tel: 021 – 311.82.35

www.maap.ro –  web site Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
www.presidency.ro – web site Preşedenţia României;
www.senat.ro – web site Senatul României;
www.cdep.ro – web site Camera Deputaţilor;
europa.eu – web site Uniunea Europeană online;
www.europarl.europa.eu – web site Parlamentul European;
www.apdrp.ro – web site Agenţia de Plăţi ptr Dezvoltare Rurală şi pescuit;
www.sapard.ro – web site programul SAPARD;
www.anpa.ro – web site Agenţia pentru Pescuit şi Acvacultură;
www.ansv.ro – web site Autoritatea Naţională Sanitar – Veterinară;
www.apia.org.ro  – web site Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
www.agroazi.ro –  portal de agricultură;