DOCUMENTE NECESARE DOSARE L 17/2014

LEGEA 17/2014-VANZARE TEREN ARABIL  IN EXTRAVILAN
 Primariile trebuie sa depuna dosarele privind vanzarea terenului, prin delegat nu prin posta, la registratura D.A.J. ILFOV in intervalul orar conform programului de lucru cu publicul. dosarul  trebuie  sa  contina  urmatoarele  documente, numerotate,  semnate si stampilate ,, conform cu originalul:
-Adresa catre DAJ. Ilfov cu nr. de inregistrare si data
– Cererea pentru afisarea ofertei de vanzare
– Oferta de vanzare teren
– Proces verbal de afisare a ofertei de vanzare
–  Lista preemtorilor
–  Proces verbal de afisarea a  listei preemtorilor
– Acte de proprietate  a terenului
– Extras de carte funciara valabil 30 de zile
– Certificat atestare fiscal
– Plan de incadrare zona (cadastrul terenului)
– Copie  CI/ BI
In cazul societatilor se mai adauga:
-Hotararea Adunarii Generale a Asociatiilor
-Certificat constatator
-C.U.I societate
-Opis cu toate documentele din dosar
Anexe Ordin MADR nr. 311/2020